Ik ben Pieter-Jan Claes,

psycholoog in het kinder- en diagnostisch team

Expertise

Binnen De Korf werk ik als therapeut in het kinder- en adolescenten team en het diagnostisch team.


Mijn expertise ligt in:

  • Diagnostiek
  • Stemmingsproblemen
  • Angstproblemen

Over mezelf

Sedert 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog optie kinderen en adolescenten.

Tijdens mijn stage in de kinderpsychiatrie te Asster kwam ik voor het eerst in contact met jongeren die het mentaal moeilijk hebben.

Na het behalen van mijn diploma startte ik als leefgroepbegeleider in een gesloten jeugdinstelling. Nadien werkte ik 3 jaar als psycholoog in dezelfde jeugdinstelling om vervolgens de stap te zetten naar Brussel, waar ik werkte met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen.


Ik ben ook in een andere praktijk werkzaam waar ik mij voornamelijk richt op kinderen en jongeren met stemmingsproblemen, angstproblemen en trauma. Verder zet ik mij in voor diagnostisch onderzoek voor zowel ontwikkelingsstoornissen als belevingsonderzoek.

Ten slotte werk ik freelance voor het gerecht waar ik werk bij hoogconflictsituaties.


Ik ben erkend bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 921119103) en ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor klinische psychologen (VVKP).

Maak een afspraak

Een afspraak kan je rechtstreeks maken via mail, maar nog beter is om je aan te melden via onze aanmeldingspagina. Zo kunnen we je zo snel en goed mogelijk verder helpen