Ik ben Ilse Wouters, psychotherapeute binnen het volwassenen team 

Expertise

Binnen De Korf werk ik als schoolppsychotherapeute in het volwassenenteam.


Mijn expertise ligt in:

 • Contextuele therapie
 • stress-gerelateerde klachten

 • assertiviteit ontwikkelen en vrijer omgaan in sociale contacten

 • gevoelens van angst of paniek

 • problemen met perfectionisme, zelfvertrouwen of zelfbeeld

 • verwerking van verlies (van een dierbare, een relatie, een job)

 • verwerking van familiale problemen of situaties in het verleden

 • verslavingen

 • gevoelens van lusteloosheid, zinloosheid of onbegrijpelijk verdriet

 • burn-out of problemen op je werk

 • daderschap

 • slachtofferschap

 • vast lopenonvrede of onrust over je leven, je relaties (partner(s), vriendschappen, familie, collega's,...) 

Over mezelf

n 1998 studeerde ik af als Master in de psychologie aan de VUB. Daarna volgde ik een tweejarige opleiding drughulpverlening bij 'VAD' en een vierjarige opleiding contextuele therapie bij 'leren over leven'. Vervolgens volgde ik nog enkele opleidingen zoals ACT en Focussen.


Ik ben zeer geïnteresseerd in de mind-body connectie en in de polyvagaal theorie over de invloed van langdurig (onbewuste) stress en trauma's op ons functioneren.


Therapie is een proces van groei en zelfontdekking en in mijn sessies moedig ik cliënten aan door positiever in het leven te staan en vanuit een andere invalshoek naar het leven te kijken. Ik heb het gereedschap en de professionele ervaring om je weer op het pad te helpen.   In de contextuele therapie gaan we ervan uit  dat onze relaties – met onze gezinsleden, maar ook met familie, vrienden en collega’s – invloed hebben op hoe we ons ontwikkelen en hoe we functioneren. Daarmee is contextuele therapie een vorm van systeemtherapie: een stroming in de psychotherapie die ervan uitgaat dat psychische klachten nooit losstaan van het ‘systeem’ – en dan in het bijzonder het gezin of de partnerrelatie – waar je deel van uitmaakt.  Samen gaan we op zoek hoe patronen, welke werden gevormd tijdens het opgroeien en die toen helpend waren, ons nu hinderen om het leven te leiden dat we wensen.

Maak een afspraak

Een afspraak kan je rechtstreeks maken via mail, maar nog beter is om je aan te melden via onze aanmeldingspagina. Zo kunnen we je zo snel en goed mogelijk verder helpen