Bemiddeling


In De Korf kan je ook terecht voor familiale bemiddeling en consultancy. Dit zowel voor individuele personen, (ex-)koppels en hun eventuele kinderen en teams.

Bij een bemiddeling werken we naar een gedragen oplossing bij conflicten. Dit betreft zowel individuele begeleiding als relatiebemiddeling of teamverbindingsactiviteiten.


Onze expertise

Onze expertise

  • Relatiebemiddeling bij scheidingen (zowel gerechtelijk als buiten-gerechtelijk)
  • Begeleiding in situaties van stalking en partnergeweld
  • Ondersteuning advocaten bij gedragswetenschappelijke analyse
  • Opstellen van veiligheidsplan, begeleidingstraject of herstelplan


Als consultant kan je als rechtstreeks betrokkene of professional terecht bij ons voor advies rond stalking en partnergeweld.


Werkwijze


Voor bemddeling en begeleiding bij stalking en/of parntergeweld kan je bij mij terecht op eigen initiatief of na een doorverwijzing van een familierechte, huisarts, psycholoog, andere hulpverlner, advocaat of notaris.


Een eerste gesprek krijgt een andere invulling afhankelijk van de aanmelding.


Aanmelding via een rechter

We bespreken de mogelijkheden voor bemiddeling inzake het regelen van een scheiding of het aanpassen van deelaspecten over bijvooreeld de ouderschapsregeling.


Aanmelding via andere doorverwijzer

We bekijken welke moeilijkheden u en/of uw (voormalige) gezinsleden ervaren en welke trajecten mogelijk zijn om hieraan te werken. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk, een individueel begeleidingstraject of een combinatie van beide zijn. Het kan een begeleiding van kinderen en/of de ouders zijn of ik verwijs u door naar een therapeut van onze praktijk voor bepaalde aspecten. Het is ook mogelijk om een veiligheids- en hulpverleningsplan uit te werken bij stalking enz.


Kortom elke aanmelding is op maat. Zo engageren we ons om het aantal sessies beperkt te houden, u een duidelijk beeld te schetsen van het verdere verloop en de kosten voor de begeleiding.


Maak kennis

Familiaal bemiddelaar

Specialisatie in stalking, partnergeweld en scheidingen

Tarieven

Individueel begeleidingsgesprek van 1 uur is 70 euro 


Bemiddelingsgesprek met 2 of meerdere personen is het 140 euro voor 1,5u.